Aquest dimarts, 11 de maig, s'ha publicat el Motu proprio "Antiquum ministerium" amb el qual Francesc estableix el ministeri laïcal de catequista: una necessitat urgent per a l'evangelització en el món contemporani, que s'ha de fer de forma secular, sense caure en la clericalització.

 

"Fidelitat al passat i la responsabilitat pel present" són "les condicions indispensables perquè l'Església pugui dur a terme la seva missió en el món": així ho escriu el papa Francesc al Motu proprio Antiquum ministerium - signat aquest 10 de maig, memòria litúrgica de Sant Joan d'Àvila, prevere i Doctor de l'Església - amb el qual institueix el ministeri laïcal de catequista.

 

En el context de l'evangelització en el món contemporani i davant "la imposició d'una cultura globalitzada", de fet, "cal reconèixer la presència de laics i laiques que, en virtut del propi baptisme, se senten cridats a col·laborar en el servei de la catequesi ". No només això: el Pontífex subratlla la importància "d'autèntica trobada amb les joves generacions", així com "l'exigència de metodologies i instruments creatius que facin coherent l'anunci de l'Evangeli amb la transformació missionera que l'Església ha emprès".

 

Un ministeri nou, però amb orígens antics

 

El nou ministeri té orígens molt antics que es remunten al Nou Testament: de forma germinal, s'esmenta, per exemple, en l'Evangeli de Lluc i en les Cartes de l'apòstol sant Pau als cristians de Corint i als Gàlates. Però "tota la història de l'evangelització en aquests dos mil·lennis", escriu el Papa, "mostra amb gran evidència l'eficaç que ha estat la missió dels catequistes", que han aconseguit que "la fe fos un suport vàlid per l'existència personal de cada ésser humà ", arribant a "donar fins i tot la vida "per aquest fi.

 

Des del Concili Vaticà II, doncs, s'ha pres consciència que "la tasca del catequista és de gran importància", a més de necessària per al "desenvolupament de la comunitat cristiana". Encara avui, continua el Motu proprio, "molts catequistes capaços i tenaços" exerceixen una "missió insubstituïble en la transmissió i aprofundiment de la fe", mentre que una "llarga fila" de beats, sants i màrtirs catequistes "han marcat la missió de l'Església", constituint" una font fecunda per tota la història de l'espiritualitat cristiana".

 

Transformar la societat a través dels valors cristians

 

Per això, sense restar importància a la "missió pròpia del bisbe, que és el primer catequista de la seva Diòcesi", ni a la "responsabilitat peculiar dels pares" pel que fa a la formació cristiana dels seus fills, el Papa exhorta a valorar els laics que col·laboren en el servei de la catequesi, sortint a la trobada "dels molts que esperen conèixer la bellesa, la bondat i la veritat de la fe cristiana." Correspon als pastors - subratlla a més Francesc - reconèixer "els ministeris laïcals capaços de contribuir a la transformació de la societat mitjançant 'la penetració dels valors cristians en el món social, polític i econòmic'".

 

Evitar les formes de clericalització

 

Testimoni de la fe, mestre, mistagog, company i pedagog, el catequista - explica el Pontífex - està cridat a posar-se al servei pastoral de la transmissió de la fe des del primer anunci fins a la preparació per als sagraments de la iniciació cristiana, fins a la formació permanent. Però tot això només és possible "a través de l'oració, l'estudi i la participació directa en la vida de la comunitat", perquè la identitat del catequista es desenvolupi amb "coherència i responsabilitat". Rebre el ministeri laïcal del catequista, de fet, "dóna més èmfasi al compromís missioner propi de cada batejat". Ha de realitzar - recomana Francesc - "de manera plenament secular, sense caure en cap expressió de clericalització".

 

La Congregació per al Culte Diví publicarà el Ritu d'Institució

 

El ministeri laïcal de catequista té també "un fort valor vocacional" perquè "és un servei estable prestat a l'Església local" que requereix "el degut discerniment per part del Bisbe" i un Ritu d'Institució especial que la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments publicarà pròximament. Al mateix temps - assenyala el Pontífex - els catequistes han de ser homes i dones "de profunda fe i maduresa humana"; han de participar activament en la vida de la comunitat cristiana; han de ser capaços "d'hospitalitat, generositat i vida de comunió fraterna"; han de formar-se des del punt de vista bíblic, teològic, pastoral i pedagògic; han de tenir una experiència prèvia madura de catequesi; han de col·laborar fidelment amb els preveres i diaques, i " estar animats per un veritable entusiasme apostòlic".

 

La invitació del Papa a les Conferències episcopals

 

Finalment, el Papa convida a les Conferències Episcopals a "fer efectiu el ministeri del catequista" establint el procés formatiu i els criteris normatius necessaris per accedir-hi, de manera coherent i en conformitat amb el Motu proprio que pot ser acollit també, " en base al seu dret propi ", per les Esglésies orientals".

 

FONT: Agència Cristiana de Notícies Flama. 

 

Al següent enllaç podeu llegir el text sencer del Motu Propio:

http://www.tarraconense.cat/carta-apostolica-en-forma-de-motu-proprio-an...

 

FOTO: Imatge d'arxiu d'una trobada del Bisbe Salvador amb infants de catequesi del col·legi Claver.