El passat diumenge 26 de febrer va tenir lloc el Ritusde presentació dels catecúmens a la catedral de Lleida. Aquest ritus, que comença amb la presentació dels candidats acompanyats pels seus respectius padrins, té com objectiu la inscripció dels seus noms al Llibre dels Elegits, fent públic, així, el seu desig i compromís d’esdevenir cristians el proper Quart diumenge de Pasqua. Serà aquell dia quan rebran els sagraments del Baptisme, Eucaristia i Confirmació. La celebració va ser presidida pel bisbe Salvador, i els candidats van estar acompanyats pels seus catequistes, els membres del servei de catecumenat de la diòcesi i per familiars i feligresos que es van aplegar a l'eucaristia. Als candidats se'ls va lliurar el credo i el parenostre.
L'equip del catecumenat es reunirà de nou amb el senyor bisbe, juntament amb catequistes i catecúmens, el proper 24 de març al Palau Episcopal.