Producció
Data publicació: 
07/02/2022

L'Església és notícia entrevista a la delegada de Catequesi, Trini Catalán. 

Fitxer audio: