El passat dilluns, 12 de juliol, ha acabat al sostre del Pilar de Lleida la instal·lació d'energia solar fotovoltaica de quasi 15 kW, amb 34 panells solars, amb autorització del Bisbat de Lleida. L'empresa encarregada de dur a terme els treballs, especialitzada en aquestes instal·lacions, ha estat Becquel, amb seu a Alcarràs.

 

Aquesta és la primera fase d'un projecte que en el futur en preveu dues més.

 

Es pretenen tres objectius: generar energia neta; propiciar l'autoconsum que redueixi la despesa mensual en el rebut de la llum de les parròquies Verge del Pilar, i Maria Magdalena de Lleida amb els seus tres pisos parroquials i, per últim, apostar per les anomenades "comunitats energètiques" que possibilitin de manera comunitària, generar i compartir energia fotovoltaica, amb criteris socials, solidaris i pel bé comú.

 

En aquesta primera fase la instal·lació fotovoltaica generarà energia que des del primer moment beneficiarà a la parròquia del Pilar. Posteriorment una part d'aquesta energia generada, beneficiarà també a la parròquia de Maria Magdalena i els seus tres pisos, en els quals hi viuen actualment persones en situació de vulnerabilitat.

 

A la segona i tercera fase, es preveu col·locar més panells solars amb l'objectiu de poder ampliar la instal·lació fins a uns 40 kW. Aquesta energia generada en aquestes segona i tercera fases, serà destinada a compartir-la íntegrament amb famílies del barri ( la major part d’elles  es troben en situació de pobresa energètica) i que viuen en un radi de 500 metres al voltant de la parròquia del Pilar, perquè és el lloc on es generarà l'energia fotovoltaica (com així ho permet la normativa actual)

 

Per poder dur terme aquestes fases futures, es necessitarà la col·laboració econòmica de persones i entitats que vulguin participar en aquesta iniciativa solidària i ecològica.

 

Tot aquest projecte ha sorgit de la voluntat per part de la Unitat Pastoral Pilar-Magdalena de Lleida, per seguir les orientacions que el Papa Francesc va indicar en la seva encíclica Laudato si, en la qual invitava a tots els cristians i cristianes a fer passos concrets en la cura de la natura.

 

Cal assenyalar que en tot aquest procés hem comptat amb l'assessorament de l'Agència de l'Energia de l'Ajuntament de Lleida. Amb els seus tècnics anem estudiant com facilitar que famílies en situació de pobresa energètica del barri, puguin també beneficiar-se de l'energia que es podria generar en una segona i tercera fase.

 

El cost d'aquesta primera fase és d'uns 16.000 € que serà pagat per les dues parròquies, amb les aportacions dels seus fidels.