Amb motiu del primer aniversari de la mort de mossèn Pere Fibla Palazón, que va ser professor de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL), se celebrarà una Missa presidida pel bisbe Salvador el proper dissabte, 24 de setembre, a la capella del Seminari Diocesà-IREL a partir de les 13:00h.