En relació amb la roda de premsa efectuada aquesta tarda pel col·lectiu 'Endavant Ponent', el Bisbat de Lleida informa que existeix una oficina oberta a tothom i gratuïta davant la qual poder denunciar presumptes abusos a menors comesos per membres de la comunitat cristiana. (vegeu pàgina web).

 

També vol deixar clar que aquest Bisbat ni ha presentat cap denúncia davant el jutjat ni té intenció de què ningú sigui jutjat amb relació a les pintades efectuades l'agost de 2019.

 

Això ho fa en sintonia amb l'església universal per la qual el Papa Francesc, en la seva carta als fidels de l'agost de 2018, demana a cada Bisbe que posi en coneixement de les autoritats civils aquells fets susceptibles de ser tipificats com a abusos a menors.

 

El Bisbat de Lleida reitera el seu respecte a la gestió de les autoritats civils en casos com aquests i es posa a la seva disposició per a la defensa del menor.

 

El Bisbat de Lleida vol deixar clar que cal preservar sempre la dignitat del més feble, en aquest cas el menor, així com la presumpció d'innocència sempre que no es demostri el contrari; també creu que les acusacions generals solen ser injustes.

 

 

Lleida, 1 de desembre de 2021.