La parròquia de Sant Jaume de Lleida es prepara durant el temps de Quaresma amb unes reflexions sobre la Conversió, la Paraula de Déu i la Comunitat, tres eixos imprescindibles per aprofundir en la nostra vida interior. Les xerrades aniran a càrrec de tres laiques, Mabel Albero, Maria Esmeralda Oliva i Carme Parellada, els dies 21, 22 i 23 de març a les 19:30 hores, després de la missa. Oferiran reflexions que poden ajudar al creixement interior en la vida quotidiana.

A la parròquia de Sant Jaume també s’ofereixen els Dissabtes Bíblics, enguany dedicats a la lectura i comentari de relats bíblics en clau ecològica.