Mn. Josevi Forner, Delegat de Pastoral Vocacional ha enviat una carta en la que ens convida a participar en aquesta Cadena de pregària, d'una manera especial els dies que han estat

assignats a la nostra Diòcesi, que són el 3, 13 i 23 d'aquest mes de novembre.

 En document adjunt tenim la seva carta, una fitxa per informar de les activitats que es puguin organitzar i el programa d'activitats previstes que s'anirà actualitzant progressivament.