Els professors del Col·legi Episcopal s'han trobat recentment per reflexionar, en aquest Any de la fe, sobre com respondre a través de l’educació a la nova evangelització. Després d’una pregària inicial, s'han presentat les grans

finalitats pastorals del col•legi: ajudar a fer experiència de Déu, conèixer Jesucrist i descobrir què comporta la vida cristiana en Església.

En cinc grups de treball, els docents de les diverses etapes han compartit les seves reflexions sobre com millorar la formació cristiana. S'han fet suggeriments respecte a les jornades, celebracions i campanyes que el Col·legi porta a terme al llarg del curs: la festa de la Patrona, el Domund, la Campanya de Mans Unides, etc.

Finalment, hem acabat l’encontre amb un sopar de germanor al menjador del Col·legi. Tots hem sortit contents, tant de l’experiència fraternal com de la creativitat manifestada al llarg de la trobada.