Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Any naixement: 
1970
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
10/09/2006