Equip Pastoral
President
Membre nat: Vicari General
Secretari
Membre nat: President del Capítol Catedral
Membre nat: Rector del Seminari
Arxipreste de l'arxiprestat de "Mare de Déu de l'Acadèmia"
Arxipreste de l'arxiprestat de "Sant Anastasi"
Arxipreste de «Baix Segre»
Arxipreste de «Baix Urgell - les Garrigues»
Arxipreste de «Segrià - la Noguera - la Ribagorça»
Pels preveres emèrits
Membre designat pel Sr. Bisbe
Membre designat pel Sr. Bisbe
Membre eligit pels religiosos