Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Any naixement: 
1947
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
14/03/1976