Episcopat Lleida
Anys inicial-final del mandat com a bisbe de Lleida: 
1674-1680

De família noble, era ardiaca d’Andorra i canonge d’Urgell quan el 1665 fou nomenat bisbe de Vic. El 1674 Innocenci X el traslladà a Lleida. Del gener de 1665 fins al desembre de 1673 va ser el bisbe de Vic; en aquells anys a Madrid van iniciar el seu expedient de trasllat a Lleida.

En l’opinió de molts, Jaume de Copons era considerat com un prelat molt justificat, caritatiu i recte en tal opinió estimat i tingut. 

A la ciutat de Lleida es tenia gran veneració a les relíquies del Sant Drap o els bolcalls amb els quals la Mare de Déu va embolcallar el seu fill. 

Els bisbes abans de prendre possessió de la seva nova seu havien de fer un jurament canònic anomenat flexis genibus et capite detecto. Això ho havien de fer davant del nunci i dels bisbes de Barcelona i de Solsona. En el cas de Jaume de Copons aquesta promesa la va prestar el 15 de setembre de 1673 a la cartoixa de Montalegre. Tenim notícia que el bisbe de Solsona, fra Lluís de Ponts, va fer de Secretari de la cerimònia del jurament. 

Quan arribà el bisbe Jaume a Lleida feia sis mesos que es trobava en sede vacante per la defunció del Bisbe Josep Ninot i Bardera. A la vegada el seu expedient de nomenament com a bisbe de Lleida, d’en Jaume de Copons, es tancà a Madrid amb data del 5 d’octubre de 1673. En aquest expedient hi van intervenir sis testimonis, tots residents de Madrid. 

Ens ha arribat als nostres dies que la renda o ingressos anuals del bisbe era d’uns 10.000 escuts; pensió carregada amb una tercera part en favor del rei. 

Finalment l’antic ardiaca d’Andorra morí el 14 d’abril de 1680 a la ciutat de Lleida.

Mn. Ramiro Viola González